środa, 9 listopada 2011

Wreszcie! Kompetentni zabrali głos...

I są przeciwni wprowadzania aborcji.
Może głos autorytetów międzynarodowych
przekona naszych domorosłych bojowników
domagających się "prawa" do zabijania
dzieci poczętych!
Specjaliści z różnych krajów są przeciwko
wprowadzaniu aborcji i powoływania się
na rzekome prawo do niej
.
W ramach tzw. Artykułów*)podpisanych w tym roku
w San Jose, na Kostaryce
kompetentni fachowcy**) stwierdzają m.in.:
Cyt.:
Artykuł 9. Rządy i członkowie społeczeństwa
powinni zapewnić, żeby krajowe rozwiązania
prawne i polityki chroniły prawo do życia
człowieka od poczęcia.

Powinny także odrzucić i potępić naciski
zmierzające do przyjęcia praw, które
legalizują oraz depenalizują aborcję.

Gremia monitorujące, agencje Narodów
Zjednoczonych i urzędnicy, regionalne
i państwowe sądy oraz inne powinni zaprzestać
ukrytego lub jawnego domagania się prawa
do aborcji na podstawie prawa międzynarodowego.
Kiedy pojawiają się takie fałszywe żądania
lub wywierana jest presja, państwa członkowskie
powinny domagać się od Narodów Zjednoczonych
wyciągnięcia za to odpowiedzialności.
(...)
Międzynarodowe programy opieki nad matką
i dzieckiem powinny zapewniać pomyślne rozwiązanie
ciąży zarówno dla matki jak i dziecka oraz pomagać
matkom przyjąć nowe życie w każdych okolicznościach.

Pomóc matce a nie zabić dziecka!

Proste? To podawajmy dalej...

Aga PePodkreślenia w tekście są moje.
*) Całość czytaj: http://www.pro-life.pl/?a=pages&id=207
**)Dokument ten zatwierdzili:
prawnicy-specjaliści od praw człowieka
i adwokaci, naukowcy, wybierani urzędnicy,
dyplomaci oraz eksperci w dziedzinie medycyny
i prawa międzynarodowego z różnych krajów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz