środa, 14 grudnia 2011

Małżeństwo?! Dobro zagrożone...

Czemu tak jest, że młodzi i tęsknią
za małżeństwem i boją się zaufać na zawsze?
Znany publicysta ks. Marek Dziewiecki
udostępnił swe przemyślenia na ten temat.
To i owo mogą z tego wykorzystać również
osoby z dłuższym stażem małżeńskim.

Więcej:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/md_malzagrozone.html