czwartek, 8 marca 2012

Bingo! To chciałam usłyszeć w Dzień Kobiet...


Lepszego prezentu nie mogłam dostać dziś od prasy.
Oto co znalazłam na łamach "Rzeczpospolitej" pod hasłem
Matki tracą najwięcej. Reforma emerytalna - płacić kobietom za dzieci:

http://www.ekonomia24.pl/artykul/793171,814943-Reforma-emerytalna---placic-kobietom-za-dzieci.html?p=1
Publicysta dobrze pokazuje, jak korzystne dla budżetu państwa jest inwestowanie
w dzietność.


Podpisuję się oburącz i obunóż.
Wszak opisano tam pomysły korzystne dla matek, dla rodzin, dla Polski...

Aga Pe

 

Jan Steen, "Wesoła rodzina", z wolnych zasobów Wikipedii, ze strony:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Jan_Steen_Vrolijke_huisgezin.jpg&filetimestamp=20090222205639

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz