wtorek, 18 marca 2014

śp. Basi Najlepszej

Basia
tak lekka
jak dusza
przejrzysta
dziś przekroczyła
próg błękitu nieba
kiwa pogodnie
do tych
co zostają
uśmiech
posyła
do nas
co
ze łzami

Basiu
tak dobra
że aż niedowierzam
że Ktoś tak dobry
był tu
między nami
już przezroczysta
i już tak błękitna
bądź nadal z nami

Basię już tuli
Najlepsza Matuchna
Piotr sprawiedliwy
prowadzi w zaświatach
a nam wśród płaczu

zakołyszą dzwony
jak w dzień radości
w ranek
Zmartwychwstania

Basiu
pamiętaj
co obiecywałaś
pamięć
i bliskość
i dar spotykania

Basiu
pozostaw
nam uśmiech
i dobroć
okruch pięknego
Basinego świata


Agnieszka Przybylska, w dniu śmierci Basi Oskólskiej, Damy Orderu "ECCE HOMO"
w Wigilię św. Józefa, Patrona Dobrej Śmierci, 18 marca 2014 AD


Notka biograficzna i zdjęcie z roku 2003 
pochodzi ze strony: http://www.ecce-homo.pl/pliki/n-baosk.html

   dr inż. elektryk, nauczyciel akademicki Politechniki Szczecińskiej. 
Już podczas studiów, ciężko chorując, jako wolontariusz, pomaga chorym.
 W 1983 r. zakłada wspólnotę "Rodziny Miłości Miłosiernej". Opieką w Ro-dzinie objętych jest ponad 260 osób.
   Pod koniec lat 80-tych wraz z mężem Andrzejem powołuje do życia "Fundację Pomocy Niepełnosprawnym p.w. Świętej Rodziny" w Szczecinie. Fundacja pomaga szczególnie młodym osobom z dysfunkcją narządu ruchu.
   W latach dziewięćdzisiątych doprowadza do powstania specjalnej audycji radiowej dla osób niepełnosprawnych emitowanej w katolickim radiu "AS", a następnie w Polskim Radiu "Szczecin".


Mimo ciężkiej choroby (porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego), stale pomaga innym. Walczy z własną i cudzą chorobą, dając swoim przykładem siłę i nadzieję.
   Order "ECCE HOMO" dla Pani Barbary Oskólskiej za nadzieję w ciężkiej chorobie oraz umiejętne dzielenie się nią z innymi, za różnoraką pomoc udzielaną innym, za pokorę w chorobie i pamięć o współcierpiących.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz