piątek, 23 listopada 2012

Listopad świetlisty

Słońce
wbrew
kalendarzom

Ufność
wbrew
wichurom

Miłość
przeciw
wrogości

Błękit
przeciw
złym chmurom

Listopad 2012 r.

Agnieszka Przybylska z d. Gróbarczyk*)
*)
By czuć jedność z Mamą - Poetką
Mirosławą Gróbarczyk


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz